Ông Tập tinh chỉnh hình ảnh chiến lang-bình mới rượu cũ