Ông Trump: ‘Còn quá sớm để nói’ về việc tái tranh cử năm 2024