Ông Trump gây bất ngờ cho những người ủng hộ mình tại lễ kỷ niệm Ngày Tổng thống