Ông Trump gia hạn tình trạng khẩn cấp ở biên giới cho đến tháng 02/2022