Ông Trump gọi lệnh bịt miệng là ‘vi hiến’ sau cáo buộc xem thường tòa án

Hôm thứ Ba (30/04), cựu TT Donald Trump gọi lệnh bịt miệng mà thẩm phán áp đặt cho ông trong phiên tòa xét xử được gọi là “tiền bịt miệng” là “vi hiến”, chỉ vài giờ sau khi ông bị cáo buộc xem thường tòa án vì được cho là vi phạm án lệnh này.

Cựu TT Trump tiếp tục chỉ trích Thẩm phán Juan Merchan và các cáo buộc được áp đặt cho ông, và hoài nghi về việc liệu Biện lý Quận Manhattan Alvin Bragg có muốn đưa ra các cáo buộc liên quan đến điều gọi là phiên tòa xét xử “tiền bịt miệng” hay không. Ông cũng nói với các phóng viên tại tòa án thành phố New York rằng ông tin chính phiên tòa này là “một sự sỉ nhục đối với New York.”