Ông Trump hiện diện tại tòa án Miami cho vụ kiện liên bang lịch sử