Ông Trump kêu gọi các đảng viên Cộng Hòa ‘không bao giờ cúi đầu,’ và tẩy chay các tập đoàn đã phản đối cải cách bỏ phiếu ở Georgia