Ông Trump kêu gọi Tối cao Pháp viện Hoa Kỳ can thiệp trước ngày tuyên án

‘Tối cao Pháp viện Hoa Kỳ CẦN PHẢI CAN THIỆP,’ ông viết.