Ông Trump nhận được sự ủng hộ của tất cả các nhà lãnh đạo Đảng Cộng Hòa tại Hạ viện

Tổng thống Trump đã nhận được sự bảo chứng của tất cả các thành viên cao cấp trong ban lãnh đạo Đảng Cộng Hòa tại Hạ viện.