Ông Trump nói cuộc tranh cử năm 2024 sẽ phụ thuộc vào cách các đảng viên Cộng Hòa thể hiện trong năm 2022