Ông Trump tiếp tục cảnh báo ‘tách rời’ kinh tế Mỹ khỏi Trung Quốc