Ông Trump và 18 người khác bị truy tố trong vụ án liên quan đến bầu cử năm 2020 ở Georgia