Ông Trump và ông Mike Pence chính thức được đề cử làm Tổng thống và Phó Tổng thống