Ông Uông Văn Bân được cử làm Đại sứ Trung Quốc tại Cambodia, dấy lên nhiều đồn đoán