Ông Vương Đan: Muốn hiểu được Trung Quốc hiện đại, thì phải hiểu về cuộc thảm sát Thiên An Môn 1989

Người chủ trì chương trình Lee Hall của đài truyền hình NTD đã trò chuyện cùng ông Vương Đan (Wang Dan), một trong những lãnh đạo sinh viên trong cuộc biểu tình ngày 04/06/1989 tại Quảng trường Thiên An Môn. Chính quyền Trung Quốc Cộng sản đã bắn vào những người biểu tình dân chủ khiến hàng ngàn người thiệt mạng. Vụ thảm sát này là một bước ngoặt trong lịch sử Trung Quốc.