Oregon: Giám đốc bầu cử bị sa thải vì cảnh báo vấn đề của hệ thống bầu cử