Pakistan cấm ứng dụng TikTok của Trung Quốc vì nội dung ‘vô đạo đức và khiếm nhã’