Papua New Guinea chặn công nhân Trung Quốc ‘đã’ tiêm vaccine Covid-19