Paraguay gặp khó khăn do chi phí nhập cảng tăng lên mức cao nhất trong 16 năm