Paris: Người biểu tình phản đối các biện pháp COVID-19 đụng độ với cảnh sát