Patrick Byrne: Gian lận bầu cử năm 2020 là ‘đòn sát thủ’ của Trung Cộng