Pelosi: Các thành viên Hạ viện phải đeo khẩu trang trong phòng họp nếu không họ sẽ ‘không được công nhận’