Trong một lá thư, hơn 30 nhà lập pháp tiểu bang đã kêu gọi Thống đốc Tom Wolf triệu tập phiên họp đặc biệt. Họ liệt kê 15 câu hỏi cần được trả lời để khôi phục niềm tin của cử tri vào quy trình bầu cử.

Bức thư viết: “Do các hoạt động bầu cử bất thường xảy ra, Đại Hội đồng lập pháp cần phải tuyên thệ và ngay lập tức sắp xếp tham gia tích cực vào việc tiếp tục giám sát cuộc bầu cử này nhằm bảo đảm tính toàn vẹn của quy trình.”

Một số các câu hỏi được các nhà lập pháp đặt ra là: “Các lá phiếu được chuyển đến Trung tâm Hội nghị Pennsylvania vào ngày 3 tháng 11 và ngày 4 tháng 11 như thế nào? Có sẵn nhật ký hành trình của xe tải giao hàng để xem xét không?”

Các nhà lập pháp đã chú ý đến một tài xế xe tải làm việc cho nhà thầu phụ của Dịch vụ Bưu điện Hoa Kỳ. Anh ta nói với các hãng tin trong tuần này rằng anh đã vận chuyển hơn 100.000 lá phiếu vắng mặt hoặc qua thư đã điền sẵn từ New York đến Pennsylvania, trong những hoàn cảnh bất thường. 

Thống đốc tiểu bang Pennsylvania - gian lận phiếu bầu ở Pennsylvania
Thống đốc tiểu bang Pennsylvania, Tom Wolf, phát biểu trong cuộc tranh luận vào ngày 1 tháng 10 năm 2018. (Ảnh Fox)

“Không có lời giải thích hợp lý nào cho việc đã xảy ra,” họ nói. “Chúng tôi kêu gọi ông thực hiện thẩm quyền theo Hiến pháp Pennsylvania mà triệu tập ngay một phiên họp của Đại Hội đồng lập pháp để chúng tôi có thể tiến hành các hoạt động giám sát bầu cử mà công chúng xứng đáng được hưởng.”

Jack Phillips
Minh Nguyệt lược dịch

Chia sẻ bài viết này tới bạn bè của bạn