Pfizer sản xuất hàng trăm nghìn liều vaccine Covid-19, sáng chế ra thuốc tiêu diệt virus