Pfizer xác nhận đã kết thúc sớm thử nghiệm vaccine COVID-19 trên phụ nữ mang thai