Phá thai có cướp đi sinh mệnh của một người?

Phân Tích Bình Luận

242 Videos

Án lệ Roe kiện Wade năm 1973 đã tạo nên bước ngoặt lịch sử khi Toà án ra phán quyết phụ nữ được chọn phá thai trước thời điểm thai nhi có thể sống ngoài…