Phàm khi giáo dục thất bại, chủ nghĩa ái quốc cũng theo đó lụi tàn