PHẦN 1 Phỏng vấn Tướng Robert Spalding Giải mã chiến lược mềm của Trung Quốc nhằm thống trị thế giới

Chiến tranh vẫn diễn hàng ngày, chưa bao giờ kết thúc. Không giống như ở phương Tây. Tướng không quân đã về hưu Robert Spalding của Hoa Kỳ - tác giả của cuốn sách "Chiến…