PHẦN 1 Phỏng vấn Tướng Robert Spalding Giải mã chiến lược mềm của Trung Quốc nhằm thống trị thế giới

Chiến tranh vẫn diễn hàng ngày, chưa bao giờ kết thúc. Không giống như ở phương Tây. Tướng không quân đã về hưu Robert Spalding của Hoa Kỳ - tác giả của cuốn sách "Chiến tranh phi luật lệ: Kịch bản của Trung Quốc để thống trị toàn cầu”. Ông là chuyên gia về chiến lược chiến tranh không giới hạn của Trung Quốc - họ đã sử dụng tất cả các công cụ, từ việc khiến fentanyl tràn ngập các đường phố Hoa Kỳ, đến ăn cắp tài sản trí tuệ và khai thác đại dịch toàn cầu với mục đích để thống trị thế giới mà không tốn một viên đạn. Lý giải nào cho việc phong tỏa cực đoan của Trung Quốc? Nó có thực sự nhằm đạt được Zero Covid? Trung Quốc đã huỷ hoại nền kinh tế của xã hội tự do một cách có hệ thống như thế nào? Và ĐCSTQ coi điều gì là mối đe dọa lớn nhất đối với sự cai trị của họ?