Phần 2: Sự thật đằng sau các cuộc phong tỏa cực đoan tại Trung Quốc PV tướng Robert Spalding

Phân Tích Bình Luận

233 Videos

Trong phần 1 của cuộc phỏng vấn, Chiến tranh vẫn diễn hàng ngày, chưa bao giờ kết thúc. Không giống như ở phương Tây. Trong phần 1 cuộc phỏng vẫn giữa tôi và vị tướng…