Phần 2: Sự thật đằng sau các cuộc phong tỏa cực đoan tại Trung Quốc PV tướng Robert Spalding

Trong phần 1 của cuộc phỏng vấn, Chiến tranh vẫn diễn hàng ngày, chưa bao giờ kết thúc. Không giống như ở phương Tây. Trong phần 1 cuộc phỏng vẫn giữa tôi và vị tướng đã nghỉ hưu Robert Spalding. Chúng tôi đã thảo luận về cuộc chiến tranh không giới hạn của chính quyền Trung Quốc được nói chi tiết trong cuốn sách mới nhất của ông “Chiến tranh phi luật lệ: Kịch bản của Trung Quốc nhằm thống trị toàn cầu.