Phân bổ và đa dạng hóa tài sản liệu có còn hiệu quả không?