Phản kháng chủ nghĩa thức tỉnh: Theo thăm dò, hầu hết người Mỹ không muốn các doanh nghiệp công khai lập trường về các vấn đề hiện thời

Một cuộc thăm dò mới cho thấy đa số người Mỹ không muốn các doanh nghiệp công khai thể hiện lập trường về các vấn đề hiện thời như luật súng và phá thai.