Phân phối vaccine COVID-19 ở Hoa Kỳ bắt đầu vào thứ Hai