Một thẩm phán bang Pennsylvania hôm 12/11 đã ra phán quyết có lợi chiến dịch tranh cử của TT Trump, rằng Bộ trưởng Nội vụ Pennsylvania – bà Kathy Boockvar đã vượt quá thẩm quyền của mình khi 2 ngày trước ngày bầu cử (3/11) đã thay đổi thời hạn bầu cử. 

Thẩm phán Mary Hannah Leavitt cho biết: “Tòa án kết luận rằng bị đơn Kathy Boockvar, với tư cách chính thức là Bộ trưởng Khối thịnh vượng chung, theo luật định, không có thẩm quyền ban hành hướng dẫn thay đổi thời hạn cung cấp nhận dạng cử tri cho các Hội đồng bầu cử ở các hạt trong bang vào hôm 1/11”.

Bà Boockvar, một đảng viên Đảng Dân Chủ, đã ra hướng dẫn rằng thời hạn cung cấp bằng chứng nhận dạng cử tri bỏ phiếu có thể được kéo dài đến ngày 12 tháng 11. Trong khi đó, Luật tiểu bang quy định rằng các cử tri có quyền giải quyết các vấn đề liên quan đến việc thiếu bằng chứng nhận dạng đến ngày 9/11. Bà Boockvar, đã đưa ra hướng dẫn này sau khi Tòa án Tối cao Pennsylvania phán quyết rằng thời hạn nhận các lá phiếu gửi bằng thư có thể được kéo dài đến ngày 6/11, tức ba ngày sau ngày Bầu cử.

Tòa án trước đó đã ra lệnh rằng các lá phiếu từ những cử tri cung cấp giấy tờ tùy thân trong khoảng thời gian từ ngày 10 tháng 11 đến ngày 12 tháng 11 phải được tách biệt cho đến khi có phán quyết mới về cách thức xử lý những lá phiếu này.

Theo phán quyết mới của Thẩm phán Leavitt, những lá phiếu đến muộn này sẽ không được tính. Quyết định này có thể ảnh hưởng đến khoảng 10.000 lá phiếu đến muộn của bang Pennsylvania.

Minh Nguyệt biên dịch 

Chia sẻ bài viết này tới bạn bè của bạn