Phán quyết trong vụ kiện của Dân biểu Gohmert có thể ‘trở thành yếu tố lớn thay đổi cuộc chơi’ cho việc kiểm phiếu đại cử tri ngày 06/01/2021