PHÂN TÍCH: 5 khó khăn lớn mà ĐCSTQ phải đối mặt nếu xâm lược Đài Loan