PHÂN TÍCH: Áp lực kinh tế buộc Ngân hàng Trung ương Trung Quốc thực hiện chính sách giảm giá tiền tệ dần dần

Ông Tạ Điền, giáo sư về kinh doanh, cho biết: ‘Trung Quốc không còn lựa chọn nào khác ngoài tiến hành cách tiếp cận này vì họ không thể tiếp tục duy trì tỷ giá hối đoái.’