PHÂN TÍCH: Các công ty ngoại quốc có đang rời bỏ Trung Quốc?

Ngày càng có nhiều công ty ngoại quốc trở nên thất vọng với Trung Quốc vì xung đột địa chính trị, tăng trưởng chậm chạp, và những rắc rối về tiền tệ.