PHÂN TÍCH: Các cuộc tẩy chay cuốn đi hàng tỷ USD giá trị của Target và Bud Light, dự kiến sẽ có nhiều trận chiến thương hiệu nữa