PHÂN TÍCH: Các tòa án, các nhà lập pháp nỗ lực khôi phục các quyền của người Mỹ theo Tu chính án thứ Tư

Internet vạn vật tạo ra các công cụ giám sát mới, dẫn đến hành vi lạm dụng được cho là đến từ các cơ quan chính phủ