Phân tích cuộc điện đàm giữa ông Biden và ông Tập: Những lo ngại chính và đàm phán vi mạch giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc