Phân tích: ĐCSTQ sắp mở rộng dấu ấn an ninh ở Mỹ Latinh với cảng mới ở Argentina