Phân tích: Gói 1.9 nghìn tỷ USD của ông Biden sẽ cung cấp gần 3,600USD cho những người nghèo nhất