Phân tích khủng hoảng địa ốc Trung Quốc: 1.4 tỷ dân cũng không thể lấp đầy số nhà bỏ hoang