Phân tích: Lý do người dẫn chương trình truyền hình quốc gia Nga công khai nói ĐCSTQ là kẻ thù