PHÂN TÍCH: Nhật Bản và Đài Loan tăng ngân sách quốc phòng để củng cố chuỗi đảo thứ nhất