PHÂN TÍCH: Ông McCarthy mạo hiểm điều tra đàn hặc trong bối cảnh cuộc chiến ngân sách có thể khiến chính phủ đóng cửa

Chủ tịch Hạ viện phải đối mặt với những người có quan điểm cứng rắn trong nhóm họp kín tại Hạ viện của ông và một Thượng viện đồng lòng trong việc đạt được chiến thắng về phân bổ ngân sách theo phái bảo tồn truyền thống để tránh cho chính phủ bị đóng cửa.