Phân tích: Ông Tập trao huân chương ép cựu lãnh đạo Trung Cộng bày tỏ quan điểm