Phân tích pháp y kỹ thuật số: Máy chủ của Dominion kết nối với Iran và Trung Quốc