PHÂN TÍCH: Tại sao ông Kim Jong Un gặp ông Putin và điều đó có ý nghĩa gì đối với ông Tập

Các chuyên gia nói với The Epoch Times rằng Bắc Kinh có nguy cơ nhận thấy ảnh hưởng của mình đối với Bắc Hàn đang suy giảm.