PHÂN TÍCH: Trung Quốc đang lừa gạt thế giới thông qua các mỏ than có công nghệ tân tiến

Trung Quốc đang lừa gạt nghị trình về biến đổi khí hậu thông qua việc hứa hẹn cắt giảm khí thải trong khi phát triển các mỏ than để bảo đảm độ tin cậy về năng lượng